อาสาสมัครไทย-เอเชีย 22 องค์กร จัดสัมมนาการจัดการอาสาสมัคร เตรียมพร้อมจัดทัพตื่นตัวรับภัยพิบัติ
กรุงเทพฯ- เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 22 องค์กร ร่วมจัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 (1st National Conference on Volunteerism) “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ” 7-8 พฤษภาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หวังเปิดประสบการณ์ความรู้และต้นแบบการปฏิบัติการด้านงานอาสาสมัคร กับประเด็นทางสังคมหลากายมิติ ทั้งการศึกษา-เยาวชน, สิ่งแวดล้อม-ภัยพิบัติ การพัฒนาชุมชน, สิทธิมนุษยชน สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนางานอาสาสมัครการพัฒนาพลเมืองกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เสียงเพลงกลางสวนผักเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เสียงเพลงกลางสวนผักเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว @Root Garden Thonglor Soi 3 - 3 พ.ค. นี้ เวลา 15.00-21.00 น.

SAVING NEPAL: Help Victims of Nepal’s Earthquake through taejai.com
Taejai.com, a crowdfunding platform to support social projects, introduces Saving Nepal. Saving Nepal is an initiative with an aim to raise fund in the amount of 400,000 Baht (12,316 USD) for charitable organizations in Nepal i.e. ChangeFusion Nepal and other organizations. This fund will support surviving victims of Nepal’s earthquake. You can donate through https://taejai.com/en/projects/savingnepal

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
   


 


เวทีความคิดหัวข้อ “วิถีใหม่...กำไรที่ยั่งยืน คือ กำไรสูงสุด”
2015-04-01


ปาฐกถาท่านอานันท์ ปันยารชุน ในงานธุรกิจโลกใหม่ฯ
2015-04-01


เปิดตัวโครงการออกเสียงออกเเบบประเทศไทย (17 มกราคม 2558)
2015-02-05
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network