มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับ ตลท. และพันธมิตรตลาดทุนไทยเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Investment)
มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับ ตลท. และพันธมิตรตลาดทุนไทยเพื่อพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Investment) โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2558

“หอการค้าไทย-ตลท.” จับมือ “ภาคสังคม” เปิดโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” ชวนคนไทยลงมือทำ-กำหนดวิสัยทัศน์ชาติ
18 มกราคม - หอการค้าไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับองค์กรภาคสังคมได้แก่ สสส., มูลนิธิเพื่อคนไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,เช้นจ์ ฟิวชันฯ ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ,มูลนิธิชุมชนไทและอีกกว่า 20 องค์กรเริ่มต้นรวมกว่า 100 เครือข่าย เปิดตัวโครงการ “ปลุกพลังเปลี่ยนไทย” หรือ “Inspiring Thailand”โครงการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศ ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ชาติ 2575 ฉบับประชาชนประกาศต่อสาธารณะในเดือนมิถุนายนศกนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ - 140 องค์กรภาคธุรกิจ-องค์กรภาคสังคม ร่วมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี 2” สร้าง “โซเชียล เอ็กซ์โป” ระดับประเทศ
งานเเถลงข่าวคนไทยขอมือหน่อย ปี 2 ได้เวลาลงมือทำให้สังคมน่าอยู่ (โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2558)

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
   


 


งานเเถลงผลวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ : เวทีความคิด "จากเสียงสะท้อนของเด็ก.. สู่แรงบันดาลใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง”
2015-01-02


งานเเถลงผลวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ ช่วงเวทีความคิด “เสียงเยาวชนไทยที่ใครๆ ต้องฟัง”
2015-01-02


งานเเถลงผลวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ : เสียงเยาวชนไทย ช่วง กลไกสร้างการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง
2015-01-02
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network