กองทุนบัวหลวง ผนึกกำลังกับ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ เช้นจ์ ฟิวชัน จัดตั้ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” กองทุน E S G C กองแรกของประเทศไทย
กองทุนบัวหลวง ผนึกกำลังกับ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ เช้นจ์ ฟิวชัน จัดตั้ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” กองทุน E S G C กองแรกของประเทศไทย (โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2557)

รายงานการเงิน มูลนิธิเพื่อ"คนไทย" ปี 2556
รายงานการเงิน มูลนิธิเพื่อ"คนไทย" ปี 2556 (โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2557)

กำหนดการ งานเสวนา “เปิดตัว กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND)” 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล รัชดาภิเษกฯ
กำหนดการ งานเสวนา “เปิดตัว กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND)” (โพสต์เมื้อ 26 กันยายน 2557)

 
“ถึงเวลาทบทวนและหลอมรวม เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง เพราะถึงจะต่างใจ แต่ไทยเดียวกัน”
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
   


 


ไทยเดียว Talk หัวข้อ Togetherness ก้าวข้ามความขัดแย้ง - คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
2014-08-02


งานต่างใจ ไทยเดียว ไทยเดียว Talk “Youth รุ่นใหม่ ใจใหญ่ประเทศไทยในมือ Gen WHY” คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
2014-08-02


ข่าวงานต่างใจไทยเดียว ช่อง ASTV รอบวันทันเหตุการณ์ ช่อง ASTV - 4 กรกฎาคม 2557 - 17.10 น.
2014-08-02
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network