11 กันยานี้ เชิญชวนชาวไทยร่วมแสดงพลังครั้งประวัติศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรมสนองโกง” พร้อมร่วมเปิดไฟไล่โกงที่ท้องสนามหลวง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2559 – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชิญชวนชาวไทยรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน “กรรมสนองโกง” คนโกงชาติกำลังโดนกรรมตามสนอง กรรมทั้งกฏหมายและกฏแห่งกรรม พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนหนึ่งของการ “เปิดไฟไล่โกง” ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกันทุกเวทีทั่วประเทศ

“ภาครัฐ -เอกชน-สังคม”ลดเหลื่อมล้ำ หนุนจ้างงานคนพิการ 10,000 อัตรา คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจ 1,000 ล้านบาท
6 องค์กรวิชาชีพ-บริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 200 องค์กร ร่วมสานพลัง ประชารัฐจ้างงานคนพิการ 10,000 อัตรา โครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” ภายในปี 2559 “กระทรวงแรงงาน-พม.” ยืนยันเอกชนมั่นใจจ้างได้โดยมีกฎหมายรองรับ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ด้าน “สสส.-มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” เร่งสร้างความร่วมมือทั้งฝั่งผู้จ้างและคนพิการให้เกิดการขยายผล ชูคำขวัญ “ทำได้ ทำง่าย ไม่ต้องรอ” คาดว่าจะเกิดโอกาสจ้างคนพิการในงานนี้ไม่น้อยกว่า 3,000 อัตรา

“เลิร์นเอ็ด” ตัวช่วยเด็กไทย เก่ง ‘วิทย์-คณิต’ โรงเรียนไหนสนใจ.. ยกมือขึ้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกำลังถดถอย เพราะไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ได้ เป็นผลจากปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนชัดเจนอย่างผลประเมิน PISA 2012 ที่ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 50 ของโลก ทั้งการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีผลประเมินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานกลาง โดยเฉพาะคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยแตกต่างมากที่สุด และเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากการประกาศผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ก็พบว่า เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ เพียง 32.40 และวิทยาศาสตร์ 37.63 แม้ปัญหาจะเข้าขั้นวิกฤติแต่ทีดีอาร์ไอมองว่า หากนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาได้ ดังเช่นกรณีของ ‘เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น’

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
   


 


มิติใหม่จ้างงานคนพิการ โดยมูลนิธธินวัตกรรมทางสังคม
2016-07-22


คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The sharing street ภาพรวมกิจกรรมงานคนไทยขอมือหน่อย
2016-02-01


คนไทยขอมือหน่อย 2016 สัมภาษณ์คุณทิพย์ชยา พงศธร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food4Good
2016-02-01
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network