มิติใหม่พลังร่วม ‘ต้นแบบเครือข่าย’ ระดับชาติ ผนึกพลัง ‘ภาคธุรกิจ’ ช่วยสังคม
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการศึกษา ปัญหาเยาวชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ล้วนเป็นปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่เป็นต้นตอสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การประสาน “พลังความร่วมมือ” ของทุกภาคส่วนจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคสังคมและภาคประชาชน รวมตัวกันเกิดเป็น “พลังเครือข่ายระดับประเทศ” ที่พร้อมร่วมเปลี่ยนประเทศ ประกอบด้วย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เครือข่ายอนาคตไทย กองทุนคนไทยใจดี (BKIND) และ “Global Impactors Network” วันนี้เริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วว่า หลังจากร่วมกัน “ลงมือทำ คนละไม้คนละมือ” กำลังก้าวไปสู่ “Collective Impact” หรือ “ผลกระทบโดยรวมต่อสังคม” ขนาดใหญ่ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ในอนาคต

เริ่มแล้ว “คนไทยขอมือหน่อย 2016” 200 องค์กรภาคสังคม-ธุรกิจรวมพลัง สร้างสังคมแบ่งปันชวน “ช้อปเพื่อช่วย”
เริ่มแล้ววันนี้ 14-17 ม.ค. “งานคนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street” กิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก เพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ จับมือ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจ ร่วม 200 องค์กร เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยความเชื่อ “ทุกการช้อปคือการช่วย” คาดว่ามีผู้ร่วมงาน 1 แสนคนต่อวัน

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ
“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
   


 


คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The sharing street ภาพรวมกิจกรรมงานคนไทยขอมือหน่อย
2016-02-01


คนไทยขอมือหน่อย 2016 สัมภาษณ์คุณทิพย์ชยา พงศธร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food4Good
2016-02-01


คนไทยขอมือหน่อย 2016 สัมภาษณ์คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย ภาพรวมงานคนไทยขอมือหน่อย 2016
2016-02-01
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network